SAINS

Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup

#Post Title #Post Title #Post Title

Silang Kata

Pernahkah adik-adik teka quiz silang kata?

Adik-adik, marilah cuba menyelesaikan quiz silang kata ini dalam masa yang telah ditetapkan!
Cara main adalah sangat senang dan sama dengan kaedah menyempurnakan silang kata dalam dunia realiti.


[ Read More ]

Benda Bukan Hidup


Benda-benda bukan hidup juga berfaedah kepada benda hidup. Haiwan dan tumbuhan misalnya, tidak boleh hidup tanpa air dan udara.
Diantara benda bukan hidup adalah seperti berikut :-
   


Justerunya, benda bukan hidup ialah benda yang tidak bernyawa.
[ Read More ]

Benda Hidup

Benda Hidup atau disebut sebagai Hidupan di dalam dunia ini, boleh dikelaskan kepada dua golongan.

1) Haiwan

Haiwan (atau juga istilah lain seperti binatang dan fauna), adalah salah satu daripada hidupan yang terdapat di alam semesta. Haiwan terdiri daripada yang mempunyai satu sel hinggalah kepada yang mempunyai banyak sel.
Ahli sains mengkelaskan haiwan kepada dua kumpulan yang besar, iaitu haiwan bertulang belakang dan haiwan tanpa tulang belakang.
  • Haiwan yang bertulang belakang disebut Vertebrata.
  • Haiwan tanpa tulang belakang disebut Invertebrata.
Haiwan juga dikelaskan menurut jenis permakanan mereka.
  • Haiwan yang memakan daging dikenali sebagai haiwan karnivor.
  • Haiwan yang memakan tumbuhan dikenali sebagai haiwan herbivor.
  • Haiwan yang memakan daging dan tumbuhan dikenali sebagai haiwan omnivor.


2) Tumbuhan

Tumbuhan merupakan salah satu daripada alam benda hidup yang terdapat di alam semesta.
Tumbuhan merangkumi semua benda hidup yang mampu menghasilkan makanan dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis dan menghasilkan kanji. 
Biasanya, organisma yang menjalankan proses fotosintesis diklasifikasikan sebagai tumbuhan. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk menjalani proses fotosintesis. 

Secara amnya tumbuhan dibahagikan kepada :
a) Tumbuhan berbunga
b) Tumbuhan tidak berbunga.[ Read More ]

Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup

Di dalam dunia ini, hidupan boleh dibahagikan kepada dua golongan, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup.

Apakah yang dapat dikelaskan sebagai benda hidup?

Apakah yang dikelaskan sebagai benda bukan hidup?

Marilah adik-adik sama-sama membaca nota yang telah dikemaskan oleh Cikgu Loh...

Benda Hidup

Benda Bukan Hidup
[ Read More ]

Pengikut

    Jumlah Paparan